Dostępne aktualnie na rynku oprogramowanie do elektronicznego przygotowania rocznego zeznania podatkowego nie tylko ogranicza ewentualność wystąpienia błędów w danych, które przekazujemy urzędom skarbowym, ale także otwiera możliwość sprawnego przeprowadzenia rewizji naszych rozliczeń — korekta PIT możliwa jest nawet po przekazaniu gotowej deklaracji organom administracji podatkowej.

Niezależnie od tego, czy rozliczamy się z fiskusem przy pomocy papierowych formularzy PIT, czy też korzystamy z najnowszego dostępnego na rynku programu do rozliczania podatku dochodowego, możliwość popełnienia błędu pozostaje realna. Co prawda rozwiązanie cyfrowe prowadzi do korekty PIT z o wiele mniejszą częstotliwością, niż miało to miejsce przypadku tradycyjnego formularza podatkowego — PITy 2018 online wyeliminują w dużym stopniu wszelkie niedoskonałości zeznań wynikające z nieścisłości w rachunkach, czy też niewprowadzenia wymaganych przez dany formularz informacji. Jednak merytoryczne błędy związane z najważniejszymi danymi, jakie przekazujemy organom podatkowym lub ich ewentualną niezgodnością z naszą faktyczną sytuacją podatkową wciąż mogą nam grozić niemiłymi konsekwencjami.

Oczywiście korekta PIT 2018 nie stanowi najmniejszego problemu, jeśli wciąż jesteśmy w trakcie pracy nad przygotowaniem rozliczenia — innymi słowy, dopóki dokument nie został przesłany oczekującemu go urzędowi. W takich okolicznościach wyjątkowo łatwa korekta PIT nie jest, formalnie rzecz biorąc korektą. Wiąże się jedynie z pewnym nakładem dodatkowej pracy z naszej strony. Niewątpliwie nawet w takiej sytuacji korekta PIT rozliczenie 2018 w wersji elektronicznej przedstawia o wiele bardziej interesującą alternatywę niż konieczność przygotowania papierowej deklaracji w stu procentach od początku. Wynika to z faktu, że każdy dostępny na rynku program rozliczeniowy oferuje możliwość łatwej i potencjalnie nieskończonej edycji zeznania rocznego.

Jeżeli jednak zdaliśmy sobie sprawę z poważnego błędu już po przekazaniu rozliczenia organom podatkowym, właściwa korekta w ramach PIT 2018 rozliczenie może okazać się jednocześnie niezbędna …i relatywnie prosta, szczególnie jeśli zdecydowaliśmy się na elektroniczną obsługę obciążeń fiskalnych. Przede wszystkim, korekta (ponowne rozliczanie PIT 2018) jest całkowicie legalna, co więcej, stanowi nasze prawo jako podatników. Jak to często bywa, prawo to podlega określonym zastrzeżeniom dotyczącym mianowicie sytuacji postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Jeśli chcielibyśmy, by korekta w oparciu o program rozliczenie PITy 2018 objęła aspekt naszego zeznania, wobec którego toczy się aktualne postępowanie podatkowe, lub który jest przedmiotem kontroli podatkowej — niestety okaże się to niemożliwe. Nawet jeśli prześlemy w takich okolicznościach urzędowi poprawnie wykonaną korektę, nie będzie ona miała żadnych skutków prawnych w odniesieniu do elementów podlegających wspomnianym procedurom kontrolnym. Jednak z chwilą, gdy kontrola podatkowa, ewentualnie postępowanie podatkowe dobiegną końca, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozliczenie PITu 2018 wprowadziło korektę, która obejmuje wszelkie aspekty pierwotnie przesłanego urzędowi zeznania.

Wbrew pozorom, z punktu widzenia interesów podatnika, korzystna może być nie tylko korekta tegorocznego rozliczenia podatkowego, lecz również korekta PIT za lata poprzednie. Interesy podatnika wyznaczane są tutaj perspektywą przedawnienia deklaracji rocznej. Dla najbardziej powszechnego formularza PIT 37 okres przedawnienia wynosi pięć lat , począwszy od zakończenia roku podatkowego, wyznaczającego ostateczny termin płatności należności podatkowych.

Wciąż jednak nie odpowiedzieliśmy na pytanie o bezpośrednią funkcję, jaką w rzeczywistej sytuacji podatnika odgrywa skuteczna korekta PIT. Otóż mogło się zdarzyć w czasie przygotowywania rocznej deklaracji na potrzeby podatku dochodowego, iż zadeklarowaliśmy niższe przychody niż te, które faktycznie uzyskaliśmy, mogliśmy również nieświadomie zawyżyć koszty, jakie ponieśliśmy, uzyskując nasze przychody. W efekcie, z punktu widzenia organów skarbowych, powstaje rozbieżność między tym, co powinniśmy byli zapłacić w ramach PIT a tym, co rzeczywiście przekazaliśmy na konto fiskusa. Sytuacja taka naraża nas nieprzyjemności oraz dodatkowe obciążenia finansowe związane z odpowiedzialnością karną skarbową za powstałe błędy w zeznaniu. Odpowiednio przygotowana korekta PIT 2018 wyjaśni nasza sytuację i pozwoli uniknąć wspomnianej odpowiedzialności.

Z technicznego punktu widzenia korekta PITy 2018 w wersji cyfrowej (jedną z najbardziej interesujących propozycji znaleźć można na pitax.pl) nie powinna stanowić najmniejszego wyzwania dla podatnika, który samodzielnie przygotował oryginalną deklarację. Korekta PIT zeznania podatkowego jest w rzeczywistości kolejną wersją pierwotnego rozliczenia podatkowego z adnotacją jedynie, iż jest to właśnie korekta. Proces jej przygotowania i przekazania urzędowi nie odbiega w najmniejszym stopniu od prac nad oryginalną deklaracją. Co więcej, możliwe jest także elektroniczne korygowanie zeznania, które złożone zostało w formie papierowej. W efekcie przesłania korekty do urzędu powinniśmy otrzymać standardowe Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ